Bravo-leken har nådd alle Norges fylker

Bravo-leken
Intempo

Bravo-leken er nå landsdekkende! Alle Norges fylker har nå barnehager der barna får nyte godt av ekstra tidlig og helhetlig innsats.

Bravo-leken er utviklet av Intempo og kan lekes både hjemme og i barnehagen. Målet er å fremme språkutviklingen ved å bedre forståelsen, øke ordforrådet og barnets språklige bevissthet. Barnet får gjennom leken rikelig med motoriske utfordringer og mestringsopplevelser sammen med trygge voksne. Barnehager og familier som leker Bravo-leken vet at barn som lærer tidlig, lærer mer og raskere senere i livet. En slik ekstra tidlig og helhetlig innsats kan forebygge lese- og skrivevansker. Intempo roper Bravo for Espira Skolegata og Espira Opsahl som de første barnehagene ut i Østfold!

Intempo er en av Ferds sosiale entreprenører

Kurs i Bravo-leken
Mange av de 120 barnehagene har deltatt på Innføringskurs i Bravo-leken og tilbakemeldingene fra kursdeltakerne er svært gode. – Jeg tenker at dette er et viktig verktøy for barnehagens arbeid med språk og jeg tror barna har stort utbytte av dette, sier Tone Midtsian fra Frøya kommune. Anita Strøde stemmer i og forteller at kurset med de praktiske øvelsene har gitt henne tryggheten hun trenger for å bruke Bravo-leken på jobb. Nesset barnehage i Frøya kommune var en av de aller første barnehagene som startet opp med Bravo-leken i 2010. Nå har nesten alle barnehagene i kommunen blitt med på leken!

Les mer om kurs i Bravo-leken her.

Forebygging av lese- og skrivevansker
– Et bevisst forhold til og gode valg av arbeidsmåter både hjemme og i barnehagen kan få avgjørende betydning for barns kompetanse. En slik ekstra tidlig, helhetlig innsats kan blant annet forebygge lese- og skrivevansker, forteller Heidi Aabrekk, gründer av Intempo og utvikler av Bravo-leken. Hun ønsker å fokusere på at vi kan gjøre noe meningsfullt sammen med barna hver dag, og har derfor tro på at Bravo-leken kan bidra til viktig kvalitetstid.

En nylig undersøkelse viste at forskjeller i barns ordforråd bare blir større etter hvert som barna blir eldre. De sosiale- og samfunnsøkonomiske utfordringene vi ser blant barn og unge i dag, kan ifølge Aabrekk motvirkes ved å begynne med språkstimulering i kombinasjon med motoriske aktiviteter når barnet er mellom 0 og 3 år gammelt.

I tillegg til dette er lese- og skrivevansker blant nordmenn et alvorlig problem. Ifølge en omfattende OECD-undersøkelse, leser 30% av voksne nordmenn for dårlig til å fungere tilfredsstillende i arbeids- og samfunnsliv. Konsekvensen av dette kan være frafall i skolen, arbeidsledighet eller uføretrygd. – Bravo-leken kan blant annet bidra til å forebygge lese- og skrivevansker ved å øke barnas ordforråd og språklige bevissthet tidligere, sier Aabrekk. Hun anbefaler barnehager og småbarnsforeldre å legge inn en ekstra tidlig innsats i barnas første leveår.

Kontaktinformasjon:

Heidi Aabrekk (gründer og daglig leder)
97 04 34 26
heidi@intempo.no

Elisabeth Hunnes (markedssjef og Bravo-pedagog)
92 09 04 66
elisabeth@intempo.no

Fakta om Intempo og Bravo-leken:

  • Bravo-leken passer for barn fra 0-3 år og kan lekes både hjemme og i barnehagen. Bravo-leken tar bare 10-15 minutter hver dag.
  • Intempo AS ble grunnlagt i 2009 av spesialpedagog Heidi Aabrekk. Selskapet jobber for å forebygge lese- og skrivevansker og spre kunnskap om hvordan ekstra tidlig og helhetlig innsats legger et viktig grunnlag for barns læring og livsmestring. De tilbyr kurs for foreldre, ansatte i barnehager, helsesøstre, spesialpedagoger og andre med omsorg for små barn.
  • I 2012 ble Intempo AS en del av porteføljen til Ferd Sosiale Entreprenører

 

 

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.