EVPA inviterer til toppmøte i Oslo

I november arrangeres EVPA-konferansen for første gang i Norge. Dette er Europas viktigste møteplass for investorer med ambisjoner om sosial verdiskaping.

TEKST: IRINA LEE

The European Venture Philantropy Association (EVPA) har som mål å samle investorer med tålmodig investeringshorisont, som på ulike måter støtter organisasjoner og andre aktører med formål om å utvikle nye løsninger for samfunnsmessige utfordringer.

– Å utvikle slike løsninger medfører ofte komplekse og tidkrevende prosesser. Investorer kan gi sin støtte på flere måter, både finansielt og ikke-finansielt. Et viktig aspekt ved vår virksomhet er å også legge til rette for utveksling av kompetanse og investeringsmuligheter. Den årlige konferansen, som årlig samler rundt 500 investorer og andre aktører, er vårt viktigste bidrag til dette, sier EVPAs Chief Executive, Bernard Uyttendaele.

Unik møteplass
9. og 10. november 2017 får norske investorer en unik mulighet til å lære av de fremste innen «Venture Philanthropy» (se faktaboks), når EVPA-konferansen går av stabelen i Oslo. Konferansen har reist rundt mellom de store Europeiske byene, og er en årlig hendelse for EVPAs egne medlemmer og for andre interesserte i feltet. 

I år er det 13. år på rad at EVPA arrangerer en slik konferanse. Årets arrangement finner sted på Sentralen i Oslo. Rundt to tredjedeler av plassene er forbeholdt deltakere fra andre land, mens den siste tredjedelen tilbys norske deltakere. Konferansen vil i første rekke ha særlig interesse for fond, stiftelser, investeringsmiljøer og såkalte «family offices» (formuende familier).

– Frem mot sommeren tilbyr vi Early Bird-registrering, så her er det bare å melde seg på, sier FSE-direktør Katinka Greve Leiner.

8. november, dagen før den offisielle konferansen starter, arrangeres i tillegg et «kræsjkurs» i EVPA-regi. På denne samlingen vil deltakerne få grunnleggende kunnskap om såkalt Venture Philanthropy og sosiale investeringer, og lære om ulike modeller for ikke-finansiell støtte til sosiale entreprenører. Denne «tjuvstarten» vil være åpen også for deltakere, som ikke skal være med på den offisielle EVPA-konferansen.

* * *

fakta/ Venture Philanthropy

  • Venture er et begrep som gjerne brukes om risikopregede, økonomiske prosjekter. Det dreier seg ofte om investeringer i virksomheter under oppstart eller sterk utvikling, der både kapitalbehovet og usikkerheten er stor.
  • Filantropi betyr opprinnelig «menneskekjærlighet», og vil i denne sammenhengen kunne oversettes med verdi for samfunnet.
  • The European Venture Philantropy Association (EVPA) er en europeisk paraply for organisasjoner og selskaper, som investerer i sosiale entreprenører. Investeringene gis ofte som en kombinasjon av økonomisk støtte og kompetanse, og stiller samtidig krav til avkastning, milepæler og skalering.
  • Ferd Sosiale Entreprenører er medlem av EVPA. Katinka Greve Leiner er styremedlem i den europeiske paraplyorganisasjonen.

Last ned Ferdmagasinet her.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.