Ferd Sosiale Entreprenører: Resultater 2013

2013 har vært et år vi ser tilbake på med glede. Porteføljen til Ferd Sosiale entreprenører har fått satt seg.

Vår aktive del Porteføljen består nå av 8 sosiale entreprenører. De mest årvåkne av våre lesere ser at dette er litt mindre enn i fjor. Årsaken er at 3 av våre porteføljeselskaper har nådd sitt mål; å bli så gode at de ikke lenger trenger støtten fra Ferd.

Disse selskapene går over i en ny kategori; Alumni-porteføljen:

Gatemagasinet Asfalt, går med overskudd. De har faktisk så solid økonomi at de selv har investert i en annen sosial entreprenør: Nyetableringen Gatejuristen i Stavanger.

Unicus, det unike konsulentselskapet som kun ansetter folk med Asperger syndrom, leverer så gode resultater at de også klarer seg selv.

Ungt Entreprenørskap er den tredje fra porteføljen som går over i Alumni portefølje. De har skalert gjennom perioden, og er landsdekkende for lengst. De er på mange måter vår beste forlengede arm ut til den oppvoksende generasjon entreprenører gjennom sine gode programmer for barn og unge.

Disse 3 virksomhetene er vi utrolig stolte av. Målet med alle våre investeringer er at virksomhetene skal stå på egen ben i løpet av en 3 – 6 års periode.

Vi begynner nå å se i søknadsbunken både til porteføljen og Årets Sosiale Entreprenør at tidligere ungdomsbedrifter og studentbedrifter dukker opp.

I februar arrangerte vi vår 4. konferanse om Sosialt Entreprenørskap. På denne konferansen presenterte vi for første gang en oversikt over den samfunnsøkonomiske gevinsten fra et utdrag av vår portefølje. Dette markerte et faglig kvantesprang for oss. Vi har siden oppstart dokumentert den kvantitative utviklingen av porteføljen. Dette har gitt oss en god oversikt over antall unge som nås, hvordan skaleringen av virksomhetene har utviklet seg og ikke minst hvordan økonomien i virksomhetene har vokst, stagnert eller manglet. Vista Analyse har nå imidlertid bidratt til å gi oss tall for samfunnets produktivitetsgevinst ved å få en enkelt ungdom ut av NAV systemet og tilbake på sporet.  For øvrig er det gjort et stort og til dels banebrytende arbeid innen måling av effekt som også gir seg utslag i at vi blir spurt om å dele våre erfaringer med investorer i andre land.

Gjennom året har vi mottatt og behandlet 400 henvendelser. Kun 1 ny har sluppet inn gjennom nåløyet i 2013; Lyk-z og døtre. De jobber med ungdom for bevisstgjøring av egne valg og muligheter.

Årets Sosiale Entreprenør ble Epleslang, stolt kåret på vår konferanse i februar. De er et selskap som tilbyr å plukke epler fra hager hvor eplene ellers ville blitt hengende på trærne. Arbeidskraften er mennesker med fysisk eller psykisk utviklingshemming. De produserer Oslos beste eplemost – for øvrig hos en annen sosial entreprenør; Abildsø Gård i Oslo.

Stolte er vi også av at Forskerfabrikken har holdt over 100 sommerskoler, Trivselsleder når ut til 1000 skoler i Norge, Sverige og Island og at Pøbelprosjektet totalt har nådd 1246 ungdommer til nå. Aball1 har i 2013 blitt lansert i England gjennom Premier League! Kjør for livet har svært gode dokumenterte sosiale resultater der de har etablert seg. Forandringsfabrikken har i året som har gått bekreftet sin posisjon ved å bidra til ny Barnevernsmelding.

Johan, Katinka og Øyvind har også i år holdt utallige faglige foredrag og presentasjoner i inn- og utland. Nytt av året har vært "Åpent hus".  "Åpent hus" er et 2 timers møte i Ferds lokaler på Lysaker. Her kan hvem som helst komme og møte oss, stille spørsmål og få enkel rådgivning om veien videre. I november foretok vi en landsomfattende turne med 9 stopp. Målet var å bevisstgjøre og skape begeistring for fagfeltet også i distriktene. Se datoene for "Åpent hus" i 2014 her.

I året som kommer vil vi ta en rolle hvor vi inviterer flere til å delta i miljøet for Sosialt Entreprenørskap, og vi starter på konferansen for Sosialt Entreprenørskap 13. februar. Miljøet trenger investorer og støttespillere, være seg direkte til virksomhetene eller ved å etablere fond eller andre konstellasjoner. Vi ser frem til et aktivt og godt nytt år med skape velferdsresultater på tvers av etablerte rammer.

Les mer i vår resultatrapport for 2013 her.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.