Hva er Impact Investment?

Det er vanskelig å oversette Impact Investment til norsk, men intensjonen er at investeringene skal gjøre en forskjell i sosial forstand, og ikke bare gi en tradisjonell, finansiell avkastning.

Impact Investment, et ord som er nyttig å lære seg for mennesker som er opptatt av å løse sosiale problemer. Investeringer med dette formålet for øye skal gi investorene såkalt blended value, både sosiale resultater og også finansiell avkastning.

Flaskehalsen
Det hevdes i mange sammenhenger at det ikke er mangel på kapital som hindrer realisering av prosjekter med positive sosiale effekter, men nettopp vurderingen og presentasjonen av prosjektene for de relevante investorene som utgjør flaskehalsen. Det er derfor flere organisasjoner som har grepet fatt i denne problemstillingen, bl.a "Nordic Impact Investment" og PYMWYMIC (Put Your Money Where Your Mouth Is Community). Fremgangsmåten for slike organisasjoner er at de vurderer potensielle investeringsprosjekter etter ett sett av kriterier, hvorav både sosial effekt og avkastning inngår som kriterier. En slik gjennomgang av prosjekter har som hensikt å fjerne usikkerheten for den enkelte investor, slik at vedkommende kan være trygg på at investeringen kan realisere sosiale effekter i tillegg til andre målsetninger.

Nær kontakt mellom investor og investering
Fremveksten av Impact Investment gjør at potensielle investorer kan identifisere sektorer hvor de gjennom å sette kapitalen i arbeid kan realisere effekter som betyr mye for den enkelte. Dette kan være knyttet til regionale problemstillinger, eksempelvis Øst Afrika eller spesielle utvalgte grupper, eksempelvis kvinner og barn. Gjennom tilgang på ulik investeringsprosjekter kan investoren vurdere ulike alternativer for å nettopp bidra til å realisere de sosiale problemene som vedkommende er engasjert i. Det har over tid også foregått en standardisering av rapportering, IRIS, som gjør det mulig å få en standard rapportering, som kan brukes på tvers av ulike prosjekter. Investoren gis gjennom dette fleksibilitet og kan investere i hjertesaker, men det er vanskelig å oppnå en tett og nær kontakt mellom den enkelte investor og selskapet han investerer i.

Impact Investment som pensjonssparing?
Impact Investment har et godt fotfeste i USA, og blir i større og større grad anerkjent også på det Europeiske kontinentet. PYMWYMIC har lagt ned betydelige ressurser for å skape interesse for feltet, og etter at de har startet opp i Holland har de spredt seg til Belgia, Sveits og Tyskland. I Norge er foreløpig slike investeringer lite kjent, men de største bankene rapporterer om at det er interesse for denne type investeringer også fra norske privatpersoner og institusjoner. Over tid kan det tenkes at ulike Impact Investment prosjekter samles i fond med definerte sosiale målsetninger, og som kan tilbys norske personer som en egen aktivaklasse. Sågar kan vi kanskje i en ikke for fjern fremtid velge blant slike investeringer både som en del av pensjonssparing og ikke minst tilgjengelig gjennom nettbanken i likhet med andre plasseringsalternativer.

Vi går spennende tider i møte, alle vi som er opptatt av fremveksten av selskaper med klare sosiale ambisjoner og finansieringen av disse.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.