Jobb for mennesker med unike egenskaper

1915.jpg
Grunder og daglig leder Lars Johansson-Kjellerød (t.v.) sammen med konsulentene Rolf-Olav Johansen og Marius Huse Jacobsen 1886.jpg
Arbeidsplasser tilpasset talent og særpreg hos personer med Aspergers syndrom: Konsulentselskapet Unicus går nye veier – med støtte fra Ferd Sosiale Entreprenører.

I følge statistikken står mellom 85 og 90 prosent av alle med Aspergers syndrom og andre diagnoser innenfor den lette delen av autismespekteret utenfor arbeidslivet. Dette til tross for at egenskapene som gir grunnlag for diagnosen ofte opptrer sammen med spesielle evner som samfunnet har bruk for.

– Jeg undret meg over at vi i Norge – i motsetning til Sverige og Danmark – ikke har gjort noe for å bruke disse unike talentene. Særlig siden forskning viser at personer med asperger ofte utvikler sine sosiale egenskaper og får bedre kontakt med andre mennesker når de får sjansen til å gjøre det de er gode til. Jeg bestemte meg for å gjøre noe med saken, og resultatet er Unicus, sier Lars Johansson-Kjellerød. Han er gründer og daglig leder i konsulentselskapet, som har spesialisert seg på oppgaver som aspergere har spesielle forutsetninger for å løse, og et arbeidsmiljø tilpasset deres særpreg.

Kompleks programvare
Johansson-Kjellerød fikk Telenor Broadcast med på et prøveprosjekt, og 1. desember i fjor kunne fire konsulenter med asperger og sans for teknologi og IT begynne utprøving av programvare for selskapet, som blant annet eier Canal Digital, flere kommunikasjonssatellitter og sendenett for radio og TV i Norge og andre europeiske land.

– Mye av virksomheten innenfor Telenor Broadcast er basert på spesialutviklet og meget kompleks programvare. Toleransen for feil er minimal, og kravene til utprøving av programvaren tilsvarende høye. Og denne utprøvingen mente jeg ville være en perfekt jobb for de menneskene jeg ønsket å gjøre noe for, sier Lars Johansson-Kjellerød.

Etter en kort opplæringsfase var konsulentene i full gang, og alt fungerte problemfritt fra dag én. Tilbakemeldingene fra kunden var positive, og det er tydelig at det å være i jobb har vært bra for medarbeiderne selv.

Kommersielt – med sosial profil
Da prøveprosjektet ble avsluttet ønsket Telenor at testarbeidet skulle videreføres på kommersiell basis. Og Johansson-Kjellerøds intensjonen er at Unicus etter hvert skal kunne konkurrere på like vilkår med rent kommersielle aktører.

– Selskapet har imidlertid en tydelig sosial profil, og er dessuten et pionérprosjekt i lite kjent terreng. Vi mottar ikke offentlig støtte, og må vokse og vinne erfaring før vi kan stå på egne ben, sier Lars Johansson-Kjellerød. Han innså at Unicus trengte en partner som kunne styrke selskapet med kapital, og ikke minst, med forretningmessig og strategisk kompetanse. Han tok derfor kontakt med Ferd Sosiale Entreprenører. Etter en omfattende prosess og mange samtaler fikk han i slutten av mars grønt lys for et engasjement som vil tilføre Unicus 1,2 millioner kroner over tre år, og dessuten tilgang til kompetanse og menneskelige ressurser i Ferds organisasjon.

Sosial entreprenør
– Jeg fikk i oppdrag å bidra i vurderingen av Unicus, og har gjort mye av arbeidet med formalitetene rundt avtalen vi har inngått, forteller Jonas Borge. Han er til daglig analytiker i Ferd Capital, og skal stå for den løpende oppfølgingen av Ferds engasjement i Unicus, der han også er styremedlem.

Borge understreker at selskapet bygger på en god idé, med innovative løsninger på sosiale problemer andre ikke har klart å løse. Balanse mellom kommersielle og sosiale mål er dessuten god.

– Virksomheten er kanskje ikke er så klart rettet mot ungdom som de fleste av Ferds øvrige sosiale entreprenører, men den gir mennesker en sjanse til å utvikle sine muligheter som aldri har fått det tidligere i livet. Slik sett passer Unicus godt inn i Ferd Sosiale Entreprenørers portefølje, sier Jonas Borge.

Les hele artikkelen i Ferd konsernmagasin nr. 2 2010

Asperger og autisme

  • Autisme er en samlebetegnelse for en gruppe utviklingsforstyrrelser som blant annet virker inn på evnen til å kommunisere med andre mennesker og forstå sosiale spilleregler.
  • Utslagene varierer sterkt, fra de såkalt høytfungerende autistene, som kan ha symptomer som er lite merkbare til daglig, til tung psykisk funksjonshemning. Aspergers syndrom tilhører den lette delen av autismespekteret.
  • Personer med asperger og lignende former for autisme har ofte uvanlige evner på spesielle områder, med sterke og altoppslukende interesser, stor evne til å fokusere, sans for detaljer og en strukturert og systematisk tilnærming. Noen er kreative og gode til å finne originale løsninger.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.