Katinkas refleksjoner etter Skoll World Forum

1577.jpg
Katinka Leiner, direktør i Ferd Sosiale Entreprenører, deler sine tanker etter Skoll World Forum
Temaet for i år var Large scale change. Hvordan gi de små ideene vinger og de små selskapene finansiering nok til å spre sine sosiale resultater ut i verden.

Jeg har vært så heldig å få være med på den internasjonalt mest kjente og etablerte konferansen for sosiale entreprenører og deres heiagjeng; Skoll world forum 2011 i Oxford. 

Skoll samler hvert år mange hundre mennesker i Oxford. Det syder av stemmer og diskusjoner i alle pauser og parallelle sesjoner. I løpet av disse tre dagene har mange rakt frem en hånd og presentert seg og deretter spurt "og hva driver så du med?" Det har vært sosiale entreprenører av mange slag og innenfor mange sektorer. Noen jobber i utviklingland og noen i velferdsstater. En av de mest fantastiske; Rebecca Onie, mottok en pris for sitt arbeid med å gjøre mat og husly til en naturlig del av den medisinske behandlingen fattige i USA mottar.

Flere av sesjonene viste hvor langt fremme enkelte internasjonale aktører er i arbeidet med sosiale entreprenører og investeringer i sosiale selskaper. Mange investorer er også blant delegatene. Diskusjonen gikk høyt om de forskjellige typer kapital som er tilgjengelig, og når og hvor de bør benyttes. Millioner av dollar lånes bort og gis ut, med og uten renter, som egenkapital eller tilskudd. Men tilbudet er minimalt i forhold til behovet som finnes der ute, hos små selskaper som forsøker å skape vekst og sosiale goder i områder med svak infrastruktur.

Et av de mer innovative forsøkene på å skape nye strukturer kommer fra Storbritannia. The social bond er opprettet av en gruppe private investorer som ønsker å skape en struktur for å få betalt for sosiale resultater, ikke bare innsats. De har valgt å investere millioner av pund i rehabilitering av innsatte, og har inngått en avtale med justisdepartementet som betaler dem tilbake med renter. Vel og merke etter fem års tid, og avhengig av hvor mye de har klart å kutte prosentandelen av gjentatte lovbrudd. Resultatene skaper de ved å inngå avtale med flere organisasjoner som jobber med innsatte før og etter løslatelse. Fondet betaler dem og koordinerer innsatsen dem i mellom. Og alle aktiviteter og resultater overvåkes nøye og vurderes opp mot en kontrollgruppe av løslatte uten rehabiliteringstilbud. Modellen vurderes og følges med interesse fra mange land. Kanskje ser vi her en mulig løsning for å få til de investeringene i forebyggende tiltak som myndigheter verden over sliter med å prioritere?? En ting er pengene de får, men vel så viktig er kanskje den stukturen de bygger mellom aktører som er svært uvante med å samarbeide, og målingene av hva som fungerer best.

Det ligger en enorm kraft i det arbeidet delegatene til Skoll World Forum representer. Og vi er alle bevisste på at dette området vokser dag for dag. Mange ønsker å få samfunnshensyn i større grad inn i verdifastsettelsen i de ordinære finansmarkedene, for reell vurdering av miljø og sosiale effekter. Andre ønsker å skape egne børser for sosiale selskaper ("social enterprise").

Siste sesjon før avslutningen ble en av de mest spennende og utfordrende. Temaet var hvordan verden vil se ut om 25 år, og The Economist åpnet med intervjuer på gata i Kina om fremtiden. De viste tydelig at Asia regner med å bli en enda sterkere kraft i verden. Deretter fulgte fremtidsvyer og råd fra fremragende talere, som også aktiviserte salen. Har satsingen på sosiale selskaper egentlig noe for seg i det hele tatt i det store bildet? Det var ingen selvsagt konklusjon etter denne sesjonen... Nick Bostrøm fra Future of Humanity Institute ved Universitetet i Oxford pekte på st resultatene fra små sosiale investeringer og sosiale entreprenører bruker lang tid på å nå forsvinnende små deler av verdensmarkedet... Men de fleste syntes å være optimister, selv etter å ha blitt utfordret og ristet litt i grunnvollene. Som flere påpekte kan det da ikke bli feil å forsøke å gjøre det beste ut av ting og rett og slett ville gjøre godt for andre? (Det kan være vel verdt å bruke den halvannen timen den tok og se det hele på video; www.skollworldforum.org)

Om oppgaven kan synes uoverkommelig stor, var det ingen ting i avslutningssermonien som tydet på at denne gjengen kommer til å gi seg med det første. Vi er stadig flere som synes det er spennende å bruke markedskreftene og entreprenørskapet til å skape en mer sosialt rettferdig verden, hvor flere får jobb og frihet til å utnytte sine evner til å bygge et bedre liv. Du er velkommen med!

Katinka

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.