Minos utvikler unikt HMS-system for elever

Mona Johansen har utviklet et unikt HMS-system for elever. Gjennom et avansert IT-verktøy kan læreren, basert på egne observasjoner, fastslå hvilke elever som trenger hjelp og hva slags tiltak som bør iverksettes.

TEKST: IRINA LEE

I 2012 stiftet Mona Johansen selskapet Minos. Selskapet har som mål å bedre oppvekstvilkårene for barn og unge. Intet mindre.

– Vi vet at vi kan gjøre en forskjell for veldig mange barn. Men hvis vi kan bidra til å redde ett eneste liv har vi virkelig lykkes, sier Johansen.

Egne observasjoner
Det viktigste hjelpemidlet i dette arbeidet er det interaktive verktøyet OKEI, som har vært under utvikling siden 2013. OKEI er laget med tanke på skole, barnevernstjenester og andre institusjon som jobber med barn. Foreløpig er verktøyet utviklet med tanke på skolebarn fra 1. til 10. klasse. Så langt er modulen mot mobbing ferdigstilt, mens modulene for omsorgssvikt og psykisk helse er under utvikling.

Navnet OKEI er en forkortelse for hva programmet faktisk bidrar til: Oppdage, Kartlegge, Etablere tiltak og Iverksette. Alt baseres på den voksnes observasjoner, uten at barnet er direkte involvert. Under kartleggingspunktet må læreren for eksempel svare på om barnets omsorgspersoner er observert påvirket av rusmidler, om barnet stadig kommer uten matpakke eller med skitne klær, eller om barnet sier at hun er utsatt for mobbing på nett.

– Når alle disse opplysningene systematiseres, gir OKEI indikasjon på alvorlighetsgrad og viser hvilke tiltak som så iverksettes. Programmet sørger også for at de rette instanser blir varslet automatisk. I de alvorligste tilfellene kan det være mistanke om vold eller krenkelser, som dekkes av straffeloven, og som krever umiddelbare tiltak. I mindre alvorlige saker får man tips om hvilke forebyggende tiltak som kan settes inn, sier Johansen.

Stort potensiale
OKEI prøves allerede ut på skoler og i barnevernstjenesten i Agderfylkene. På sikt er målet å tilby programmet som en abonnementstjeneste til alle landets kommuner.

Tidligere i år ble Minos tatt opp på Grunntrinn hos Ferd Sosiale Entreprenører, hvor de blant annet får hjelp til å videreutvikle forretningsstrategien.

– Potensialet for Minos er stort. Hvis dette virker, tror jeg at de fleste skoler i landet vil være interessert i å implementere dette verktøyet. Tilbakemeldingene fra de som har testet det så langt ha vært veldig gode. Potensialet for samfunnsnytten er også svært stort, sier forretningsutvikler Øyvind Sandvold i Ferd Sosiale Entreprenører.

Last ned Ferdmagasinet her.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.