Morsom trening for små hjerner

Ferdmagasinet 02-14 Morsom trening for små hjerner

Intempo, en av Ferds sosiale entreprenører, har utviklet et mentalt og fysisk leke- og læreprogram for barn: Bravo-leken gir sansestimulering som fremmer læring og motorisk mestring. Nylig arrangerte Intempo Bravo-kurs for foreldre ansatt hos Ferd, nå ønsker gründer Heidi Aabrekk å tilby opplegget til alle selskapene i Ferd-familien.

Det to timer lange kurset ble arrangert en kveld i april, og ble tilbudt alle småbarnsforeldre hos Ferd. Bare voksne deltok, og tilbakemeldingene viser at flere var overrasket over hvor mye barn mellom 0 og 3 år kan lære.

– Deltakerne ble inspirert til å legge mer til rette for sanseopplevelser i hverdagen, og til å snakke med barna om opplevelsene. Og flere av familiene kjøpte Bravo-materiell for å kunne leke med barna hjemme, forteller gründer Heidi Aabrekk i et intervju med Ferdmagasinet. Etter de positive erfaringene fra Lysaker vil hun nå tilby kurset til alle selskapene i Ferd­systemet.

Kollegialt
– Et slikt kveldstreff som dette har flere positive sider. Det er hyggelig å treffe kolleger og deres ektefeller eller samboere i settinger utenom jobb. Kurset øker i tillegg støtten og forståelsen fra kolleger og ledelse om at familien er viktig, og verdt å investere i. Foreldrene som deltar kan dessuten hjelpe oss å spre kunnskapen om Bravo til andre foreldre og barnehager. Det vil bidra til at vi kan nå målet om å gi enda flere barn muligheten til å utnytte sitt potensial, sier Aabrekk.

En Bravo-runde med sansestimulering og fysisk aktivitet varer i ti minutter. Målet er å fremme læring og forebygge vansker ved å bedre den språklige bevisstheten. Ordforråd og språkforståelse styrkes, i tillegg får barna motoriske utfordringer og mestringsopplevelser sammen med trygge voksne.

Flere koblinger
Heidi Aabrekk forteller at barnets hjerne er i full utvikling mellom 0 og 3 år, og at det er sanseinntrykkene som lager koblingene mellom hjernecellene. Jo flere koblinger, desto større nettverk får hjernen. Barn som stimuleres av mange sanseinntrykk fra tidlig alder kan få en hjerne som også senere i livet husker og lærer lettere.

– Sagt på en enkel måte fungerer hjernen nesten som en muskel. Jo mer vi trener, desto sterkere blir den, sier hun.

Les hele artikkelen her.

 

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.