NAV-ros til Aibel

”Hos olje- og gassindustrileverandøren Aibel på Billingstad utenfor Oslo går samarbeidet med både NAV og ulike attføringsvirksomheter som smurt,” skriver Idébanken for inkluderende arbeidsliv på sine nettsider.

Idébanken drives av Arbeids- og velferdsdirektoratet, som igjen er den del av NAV. Oppgaven er å heve IA-kompetansen i norsk arbeidsliv gjennom formidling av gode eksempler, forskning og annen kunnskap.

Stort utbytte
– Som IA-bedrift får Aibel stadig henvendelser fra både NAV-kontorer og andre attføringsaktører. Og vi strekker oss langt for å tilby praksisplasser og utplassering på tiltak, forteller Lill Bråten, HR Business Partner  i oljeserviceselskapet Aibel. Hun understreker at erfaringene er gode, og at selskapet har stort utbytte av samarbeidet med NAV.
 
Begrepet IA for – ”inkluderende arbeidsliv” – stammer forøvrig fra en avtale inngått mellom partene i arbeidslivet og regjeringen. Hovedmålet er å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Bedrifter som inngår samarbeidsavtale med NAV blir IA-bedrifter, med tilgang til spesielle tjenester og virkemidler.

Lav terskel for å prøve
Artikkelen på Idébankens nettsider forteller tre gode historier om vellykket integrering hos Aibel – om en medarbeider med utenlandsk bakgrunn og mangelfulle norskkunnskaper, en senior som mistet jobben på grunn av finanskrisen, og om en person med Aspergers syndrom, en lett form for autisme. Alle tre var havnet utenfor arbeidslivet, men er nå i normal jobb, to fortsatt hos Aibel, én hos et annet selskap i samme bransje.

– Vi må ha en lav terskel for å prøve, og være villige til å investere litt ekstra tid i begynnelsen, men det må vi jo med andre nyansatte også. Og erfaringene viser at det absolutt har vært verdt innsatsen, sier Lill Bråten. Hun legger til at den gode kontakten med NAV og andre aktører som Arbeidslivssenteret i Akershus og Utdanningshuset har vært viktig for de vellykkede resultatene.

Mange nye medarbeidere
Aibel er forøvrig inne i en kraftig vekstperiode, og har gjennom det siste året ansatt godt over 1000 nye medarbeidere. I dag har selskapet rundt 4000 ansatte, og planlegger å rekruttere ytterligere 1000 over de neste to årene. Aibel har hovedkontor i Stavanger, men har også et stort antall medarbeidere i Oslo-området og i flere andre norske byer. Ferd Capital er hovedeier, med direkte og indirekte eierandeler på rundt 80 prosent.

Artikkelen på Idébankens hjemmesider kan leses her.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.