Nominasjoner Årets Sosiale Entreprenør 2014

årets sosiale entreprenør toppbanner

På konferansen Sosialt Entreprenørskap 2014 deler Ferd ut en halv million kroner til Årets sosiale entreprenør. Juryen har nå gått gjennom alle kandidater og nominert 5. Felles for kandidatene er at de har en nyskapende løsning på en samfunnsutfordring i Norge. Bedriftene har i tillegg et mål om å skape en bedre hverdag for mennesker som sliter med utfordringer? Alle de nominerte har et potensial for vekst.

Årets jury har foruten Johan Andresen selv, bestått av Fjorårets vinner Anne Dubrau, grûnder av Epleslang, Anita Krohn Traaseth, ceo i HP, Andre Støylen, adm dir i Sparebankstiftelsen og Odd Christoffer Hansen, tidligere leder av McKinsey.

Linuscare
Linuscare har utviklet et bæresystem som gjør at barn kan leve et aktivt, spontant og lekent liv på tross av behovet for sondeernæring. Gründer ble en sosial entreprenør etter å selv ha opplevd et udekket behov, og med det som utgangspunktet ønsket å løse et samfunnsproblem. Juryen mener at kandidaten viser stor handlekraft og gjennomføringsevne og har, med bidrag fra Innovasjon Norge, løftet frem dette unike produktet og etter hvert også en tilhørende produktportefølje. Gründeren er en rollemodell for andre mødre, som får barn med utfordringer. Hun har utviklet en bærekraftig bedrift med stort vekstpotensial, og alt har hatt utgangspunkt i å skape livskvalitet til tross for sykdom. Forretningsidéen og produktet har overføringsverdi til andre lignende områder, noe kandidaten også har integrert i sin virksomhet.

LinusCare AS står nå på terskelen til å nå ut internasjonalt med sitt produkt, og har all mulig grunn til å lykkes med det. På den måten optimaliserer de både den økonomiske og den sosiale verdien.

Kontaktinfo:
LinusCare AS
Nina Berntsson
nina@linuscare.no
www.linuscare.no

Abildsø Gård
Abildsø Gård har etablert seg som en stiftelse. De har bygget en låve som inneholder moderne produksjonslokaler, et nytt snekker- og metallverksted, samt en liten kafé med gårdsbutikk. Denne sosiale entreprenøren kan gå foran som et godt eksempel på beste praksis for veldig mange andre. De har utviklet et sterkt og unikt konsept i samarbeid med skoleverket/utdanningsetaten. Skolegårdskonseptet. Undervisningen foregår på gården er fortsatt skolen involvert og har stort eierskap. De hjelper oss å se på mulighetene og spennet i hva man kan få til. Gjennom sitt mangfold av tjenester viser denne kandidaten stor kreativitet. Det er inspirerende å se at nye forretningsidéer tar form når man tenker alternativt på bruk av både fysiske og menneskelige ressurser.

Alle deler av virksomheten har en gjennomført sosial tankegang. Mestringskapasiteten er uvanlig god.

Kontaktinfo:
Abildsø gård
Asgeir Føyen
af@abildso.org
www.abildso.org

PShotell
PS:hotell er stedet du må besøke hvis du er i Oslo. Hotellet fungerer som et verktøy for mennesker som trenger veiledning, kunnskap og erfaring på veien til fast arbeid i et inkluderende arbeidsliv.

Juryen mener de har et godt konsept og kan vise til solide resultater. Det finnes et stort potensiale for oppskalering, og de engasjerer til partnerskap i lokalmiljøet. Kandidaten gir kunden mulighet til å velge et bærekraftig alternativ, blant veldig mange tilbydere. Et produkt/ en tjeneste som gir sosial avkastning. De jobber tverrsektorielt, med alle de utfordringene det innebærer, og med alt det gode det fører til seg når det fungerer godt. Denne sosiale entreprenøren har faktisk blitt til på bestilling fra den offentlige og NAV.

Kontaktinfo:
PS:hotell
Randi Kvissel Haugen
randi@pshotell.no
www.pshotell.no

Monsterbedriften
Ideen bak Monsterbedriften kom i 2003, og siden den gang har vi blant annet revet og klargjort ca 5.500 bad for rehabilitering. De ansatte er i stor grad tidligere innsatte som trenger ansettelse og et nytt miljø når de starter på nytt. Det juryen først vil fremheve med denne kandidaten er det tydelige og robuste verdigrunnlaget denne virksomheten er tuftet på. Dette kombinert med det helhetlige konseptet gjør virksomheten troverdig.

Det siste året har kandidaten hatt stor progresjon og kraftig vekst. De har også profesjonalisert og utvidet virksomheten. De har etablert et AS, og med det skapt strukturer bedre egnet for vekst. De har vist at de kan etablere seg på nye steder. De har økt både omsetning og antall ansatte. Monsterbedriften har gjennom flere år vist at de har funnet en nisje i markedet, og at de leverer godt på det de selger. De har gjennomføringsevne, noe de har vist både ved langvarig drift av virksomheten og også i endringsprosessene og veksten de har vært gjennom.

Etter nominasjonen til Årets sosiale entreprenør 2013 satte kandidaten seg store mål for videre utvikling og de har nådd dem. De har vist fremdrift, og de har konkrete planer for videre etableringer.

Menneskene i denne virksomheten er ikke monstre, de er det motsatte. De river ikke bare ned, de bygger opp.

Kontaktinfo:
Monsterbedriften AS
Arne Bjøntegaard
arne@monsterbedriften.no
www.monsterbedriften.no

Kompass Invest
Kompass Invest AS er et selskap som jobber med ungdom som er utenfor skole og arbeid. De etablerer grønn business gjennom prosjekter og bedrifter og ta utgangspunkt i ungdommens behov for denne type aktivitet kombinert med en lidenskap for mat og økologi. De fremstår som en kreativ energisk inkubator i seg selv.

Hensikten er ikke å lage bedrifter og prosjekter i seg selv. Men denne sosiale entreprenøren går lang vei for å gjøre det som trengs for de ungdommene de ansetter. De tilpasser seg ungdommene, og forlanger ikke at de tilpasser seg oss. Gjennom reelle ansettelser uten støtte fra NAV eller andre bygger denne kandidaten over tid ekte og konstruktive relasjoner, som er avgjørende i et endringsarbeid. Gründerne har en sterk personlig involvering og bruker tid på å støtte de ansatte i å gå videre. De ansatte er ungdommer som har vært gjennom det meste av tiltakene det offentlige har å tilby.

Gjennom den alternative organiseringen har de har bygd seg en fleksibilitet som bygger opp under formålet. Bedriften går i balanse, selv uten offentlig støtte. Veien videre er å gjøre mer av det de kan og bygge strukturer for vekst og utvikling.

Kontaktinfo:
Kompass Invest AS
Sherry Hakimnejad
sherry@kompassogco.no
www.kompassogco.no

 

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.