Pro Bono – perfekt støtte for «Lyk-Z & døtre»

Frog online identity

Da Lyk-Z og døtre skulle lansere sin plattform Online Identity, fikk de uvurderlig støtte fra en av Ferds Pro Bono Partnere; Sopra Steria.  De kom med konkrete forslag til sikring av kvalitet, ytelse og skalerbarhet.

Lyk-Z fikk etter rådgivningen overlevert ett dokument som beskriver alle oppgaver som bør utføres i en total "helsesjekk" av plattformen med henvisninger til metode og verktøy, sier løsningsarkitekt Gaute Holmin fra Sopra Steria. I tillegg utarbeidet vi anbefalinger på hvordan de i fremtiden kan dokumentere plattformen og hvordan måle utnyttelse og ytelse på plattformen. Dette kan Lyk-Z bruke i arbeidet videre med sine leverandører, og som grunnlag til krav opp mot eventuelle nye leverandører, sier Gaute.

Hva er FROG?
Gjennom Lyk-Z metoden kalt FROG Online Identity, deltar opptil 12 unge i en fysisk workshop som går over 25 dager fordelt på syv uker. Her skal ungdommene igjennom fem moduler med temaene Visjon, Identitet, Kommunikasjon, Impact og The Big Leap. Metoden bygger på teorier fra neurofysiologi, kognitive grunnprinsipper, kommunikasjonsteori fra filmfag, leadership og co-active coaching, sier Ingeborg Lykseth, grunder av Lyk-Z og døtre.

Underveis i programmet og mellom modulene jobber ungdommene på FROGS.no, en læringsbasert webplattform der de svarer på spørsmål og gjør oppgaver som er knyttet til de ulike temaene. Her kan de også snakke med trenerne og med de andre kursdeltakerne via direkte chat og chatrom. Denne plattformen har Lyk-Z utviklet helt fra bunn med hjelp fra forskjellige selskaper. Sopra Steria ble bedt om å gjøre en kartlegging med konkrete forslag til hvordan man skal gjøre en kvalitetssjekk av løsningen med tanke på kvalitet, ytelse og skalerbarhet. Dette var til god hjelp i lanseringen, sier Ingeborg.

Sopra Steria hentet i dette kartleggingsarbeidet inn ressurser på tvers av organisasjonen for å kunne gi Lyk-Z best mulig rådgivning på de enkelte fagområdene man er innom i en total helsesjekk av ett IT-system.

Sopra Steria
Sopra Steria som er et ledende konsulentselskap i Norge og en Ferd samarbeidspartner utførte en kartlegging av hvordan plattformen teknisk sett i dag er utviklet, dokumentert, konfigurert og driftet. Basert på dette kom man opp med en rekke klare anbefalinger relatert til dokumentasjonsarbeid, helsesjekk av kildekode, plattform, leverandører og innføring av måleverktøy.

Sopra Sterias målsetting er å fungere som en sterk støttespiller for våre kunder, sier Gaute. Vi lever av å gi gode råd og sette dem ut i livet.  Tjenestene dekker hele verdikjeden – fra idé-utvikling, styring og ledelse til utvikling, gjennomføring og videre forvaltning. Evnen til fornyelse er kjernen i arbeidet knyttet til samfunnsmessig og teknologisk utvikling.

De jobber med forbedring av forretnings- og it-strategier, styringsmodeller og kontroll, i tillegg til digital transformasjon, moderniseringsprogrammer og kostnadsoptimalisering. Et godt samspill mellom forretnings- og it-siden er essensielt. Sopra Steria har spesialister på begge sider som vet hva som fungerer, hva som er hype og hva som gir resultater.

Les mer om Sopra Steria her.

 

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.