Samarbeid mellom skole og arbeidsliv i praksis

Vårt lokalsamfunn 2013
Martine Garshol og Espen Ramsbacher fra IBM deler ut velfortjente diplomer til 4.klassingene på Grindbakken skole

28. mai gjennomfører Martine Garshol Ungt Entreprenørskaps program Vårt lokalsamfunn på Grindbakken skole.

Vårt lokalsamfunn er entreprenørskapstrening for elever på 4. trinn. Martine Garshol skal lede elevene gjennom en hel skoledag og elevene får lære mer om bl.a private og offentlige yrker, hvorfor vi betaler skatt og hva et lokalsamfunn trenger for at vi skal ha et godt liv. Garshol er i godt selskap når hun stiller opp for skolene. I tillegg til Ferd bidrar ansatte i IBM Norge, Hafslund, NHO, LO Oslo og Akershus, og Nordea denne dagen. 

Vårt lokalsamfunn er et pedagogisk program i regi av Ungt Entreprenørskap. Organisasjonens visjon er å inspirere unge til å tenke nytt og skape verdier. Alle programmene er forankret i Kunnskapsløftet og er verktøy for å nå kompetansemål i fagplanene. Vårt lokalsamfunn er tilpasset for 4. trinn og er det første møtet elevene får med Ungt Entreprenørskap. Les mer om Vårt lokalsamfunn.

- Vårt lokalsamfunn er et godt pedagogisk program. Elevene elsker det, og de lærer veldig mye i løpet av en dag. Og så er det veldig spennende for elevene å møte andre voksne som kommer på besøk og forteller om sin arbeidsplass og sin jobb, sier Kim Østberg Larsen i Ungt Entreprenørskap Oslo.  - Ofte lurer skoler og nærings- og arbeidsliv på hvordan de kan samarbeide. Vårt lokalsamfunn er et konkret eksempel på hvordan det kan gjøres. Tilbakemeldingene fra frivillige veiledere, lærere og elever er utelukkende positive, sier han.

Om Ungt Entreprenørskap
Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Ungt Entreprenørskap Oslo har ansvar for dette arbeidet i hovedstaden.

  • Ungt Entreprenørskap legger til rette for samarbeid mellom skole og næringsliv for å forberede unge på fremtidens arbeidsliv. Samarbeidsevner, kreativitet og initiativ er evner som trenes gjennom entreprenørskap i utdanningen.
  • Å lære ved å gjøre, kreativitet, tverrfaglighet, verdiskaping og samarbeid mellom skole og arbeidsliv er kriterier for entreprenørskap i utdanningen.
  • UE tilbyr et tyvetalls pedagogiske programmer – fra grunnskolen til høyere utdanning – som bidrar til å bygge opp elevers og studenters entreprenørskapskompetanse.
  • Organisasjonen er basert på et spleiselag mellom offentlig sektor og privat næringsliv. Et samlet storting støtter opp om satsingen på entreprenørskap i utdanning, og regjeringen har lagt frem en egen handlingsplan på området.
  • 22373 elever og studenter deltok på aktiviteter i regi av Ungt Entreprenørskap Oslo i 2012
  • Nettsted: www.ue.no

 

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.