Selvmord og manipulerende myndigheter

1497.jpg
Medieoppslag om en selvmordsbølge blant indiske mikrokredittkunder har medført en ny skepsis til mikrofinans. NMIs Richard Weingarten kan fortelle om en annen virkelighet bak oppslagene.

Er indiske mikrofinansinstitusjoner i virkeligheten lånehaier som driver låntakerne til selvmord gjennom hensynsløs innkreving? Oppslag i både internasjonale og norske medier i høst og vinter har kunnet skape et slikt inntrykk. Richard Weingarten, administrerende direktør for NMI – Norsk mikrofinansinitiativ, kan imidlertid fortelle om en annen virkelighet. Han har fulgt utviklingen i India tett, og særlig i delstaten Andhra Pradesh, selv om selskapets eksponering her er liten. Det er imidlertid Andhra Pradesh som er arnestedet for uroen som har fått internasjonal oppmerksomhet. Staten er dessuten det udiskutable tyngepunktet for indisk mikrofinans.

Sensasjonelle oppslag
– Oppslagene om flere titalls selvmord er tragisk lesning. De er imidlertid basert på opplysninger i lokale medier, som trolig er like glad i sensasjonelle saker som de vestlige. Det er lite dokumentert i hvilken grad selvmordene faktisk er forårsaket av gjeldsproblemer, og om det er mikrokredittforetak som står bak hensynsløs innkreving av renter og avdrag, sier Weingarten. Han legger til at tradisjonelle lånehaier også er begynt å kalle virksomheten sin for mikrokreditt, et faktum som understreker at India trenger bedre virkemidler for å stoppe useriøse aktører.

Drastisk forordning
Det som er sikkert er at delstatsregjeringen i Andhra Pradesh i oktober vedtok en forordning med en rekke restriksjoner og pålegg for mikrofinansbransjen. Blant annet ble innkreving av renter og avdrag svært vanskelig i praksis. Begrunnelsen var de mange selvmordene, dessuten påstander om brutale innkrevingsmetoder og ublutt rentenivå.

– Resultatet var at en stor del av låntakerne unnlot å betale, dessuten en umiddelbar stans i videre utlånsvirksomhet. Slik rammet forordningen ikke bare de lokale mikrofinansaktørene, den gikk først og fremst gikk det ut over delstatens fattige, som mistet tilgangen på finansielle tjenester de er avhengige av, forteller Richard Weingarten.

Bakenforliggende motiver
Mange uavhengige observatører mener da også at delstatsregjeringens inngrep var mer motivert av å ivareta den statlige utlånssektorens interesser enn av å beskytte fattige låntakere. Andhra Pradesh har nemlig gjennom mange år hatt en offentlig finansieringsordning som yter små lån til selvhjelpsgrupper på 11 til 20 deltakere. Dette er lån med lave renter, finansiert gjennom statlige subsidier.

– Disse ordningene har – til høylydt irritasjon for krefter innenfor statsapparat og delstatsregjering – mistet store markedsandeler til private mikrofinansaktører de siste årene, til tross for langt lavere rente. Årsaken er først og fremst at de private institusjonene tilbyr bedre tjenester, med service tilpasset kundenes behov, sier Richard Weingarten.

Det hører med til historien at høyesterett i Andhra Pradesh siden har satt deler av forordningen midlertidig ut av kraft i påvente av endelig behandling.

Les hele intervjuet med Richard Weingarten i Ferdmagasinet 04/2010

Om Norske Mikrofinansinitiativ

  • Har som mål å gi fattige i utviklingsland muligheten til arbeid og velferd med bærekraftig fundament, og skal gi avkastning både i form av utviklingseffekter og økonomisk utbytte
  • Driver ikke i utlån direkte til enkeltpersoner, men finansierer mikrofinansaktører som driver slik virksomhet basert på nærvær, lokalkunnskap og praktisk kompetanse
  • Etablert i 2008 etter et initiativ fra Ferds eier og konsernsjef Johan H. Andresen jr.
  • Forpliktet kapital er på 600 millioner kroner, med halvparten fra staten gjennom Norfund, den andre halvparten fra de private selskapene Ferd, DnB NOR, KLP og Storebrand
  • Ferds engasjement følges opp gjennom Ferd Alternative Investeringer med Trine S. Aulie i valgkomitéen, og av Johan H. Andresen jr. som styremedlem

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.