Sparebankstiftelse samarbeider

Ferdmagasinet 01-16 Sparebankstiftelse velger nye løsninger Foto Siri M. Dalnoki

Sparebankstiftelsen Østfold Akershus har valgt å tenkte nytt om bidrag til allmennyttige formål. Nå samarbeider de med Ferd Sosiale Entreprenører for å finne gode prosjekter, som supplement til den tradisjonelle gavevirksomheten.

Sparebankstiftelsen Østfold Akershus har to søknadsfrister i året, der frivillige lag og foreninger kan søke om midler. Å behandle søknader om økonomisk støtte til kunstgressbaner og kulturarrangement har dermed vært en stor del av jobben for Just Erik Næss, som har vært daglig leder siden oppstarten i 2012.

– Ballbinger og aktivitetsparker er vel og bra. Men på et tidspunkt tenkte vi: Hva er vår hovedoppgave i et langsiktig perspektiv? Hva er de grunnleggende samfunnsbehovene, og hva er det som gir mening å bidra til? Det var bakgrunnen for at vi ønsket å utvide vårt perspektiv, sier Næss.

Samarbeidsavtale
I juni  i fjor tok han kontakt med Ferd Sosiale Entreprenører (FSE).

Deretter gikk det raskt. En samarbeidsavtale kom på plass etter sommeren. Samarbeidsavtalen mellom stiftelsen innebærer at Ferd Sosiale Entreprenører får rollen som «mellommann», med ansvaret for å følge opp driften av de involverte sosiale entreprenørene og gjennomføre målinger av deres sosiale resultater, og samtidig oppdatere stiftelsen på fagfeltet sosialt entreprenørskap.

– Vår rolle blir som navet i hjul, der vi samler inn informasjon, setter vårt kvalitetsstempel på arbeidet som utføres, og dermed tar ned risikoen for stiftelsen, sier Rønning.

– Vi ønsker å få flere stiftelser til å tenke på samme måte, sier daglig leder Just Erik Næss.

Leker og motorcross
Etter nyttår har de første pilotprosjektene kommet i gang. I Eidsberg kommune har ni barnehager og én helsestasjon tatt i bruk Bravo-leken, utviklet av InTempo. Bravo er et pedagogisk verktøy og en metode, som styrker motorikk og læring hos de aller minste barna, i alderen 0 til 3 år.

I februar åpnet Kjør for livet «Klubb 5» i Rakkestad. Det er den femtende klubben av sitt slag i landet, som tilbyr utsatt ungdom plass i et team som mekker motor og kan få kjøre gokart og motorcross.  Ved at de unge får føle mestring og økt sosial kompetanse på kort sikt, er målet å hindre at de havner på utsiden av samfunnet på lengre sikt.

Modig valg
Johan H. Andresen, eier i Ferd og styreleder i Ferd Sosiale Entreprenører, er full av lovord om det motet Sparebankstiftelsen Østfold og Akershus og daglig leder Just Erik Næss har utvist ved å tørre å tenke nytt:

– Det å gå nye veier krever at man må være litt modig. Det viser Sparebankstiftelsen Østfold Akershus at de er. Jeg er stolt over hva vi nå har fått til og håper flere ser mulighetene for å bidra til økte sosiale resultater.

Les hele saken i Ferdmagasinet her.

 

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.