Stort marked for unike ressurser

unicus
IT-konsulenter med Aspergers syndrom perfekte kan være perfekte software-testere, sier Lars Johansson-Kjellerød (til høyre).

Etter tre vellykkede år i porteføljen til Ferd Sosiale Entreprenører går Unicus nå over i en alumniavtale. Selskapets datakonsulenter med Aspergers syndrom er i ferd med å bli en ettertraktet ressurs.

Unicus er ikke helt som andre IT-bedrifter. Selskapets særtrekk er at størstedelen av staben består av autister. Nærmere bestemt menn med Aspergers syndrom og stor interesse for data. De faller ofte utenfor systemet, og kan ha enkelte sosiale utfordringer som gjør det vanskelig å få innpass i det ordinære arbeidslivet. Mange med Asperger har imidlertid velutviklede analytiske evner, samtidig som de er logiske og detaljorienterte.

 – Det innebærer at de kan være i stand til å ”se” avvik i mønstre. Kombinert med interesse for data gjør dette dem til perfekte software-testere, sier Lars Johansson-Kjellerød, gründer og daglig leder i Unicus.

Ressurs

Han understreker at Aspergers syndrom i denne sammenhengen er en ressurs, ikke en funksjonshemning. Selskapets tilnærming har vært å finne fleksible løsninger på de utfordringer hver enkelt medarbeider måtte ha, samtidig som formålet hele tiden har vært å levere best mulig IT-tjenester.

 – At vi hjelper mennesker til ordinært arbeid er imidlertid en kjernefunksjon, og likestilt med forretningsmessig lønnsomhet, sier han.

Finansiell støtte og kompetanse

Den svenskfødte gründeren med en master i finans etablerte selskapet i 2009, forøvrig etter dansk forbilde. Våren 2010 ble selskapet en del av Ferd Sosiale Entreprenører, og Johansson-Kjellerød mener at dette var avgjørende for at Unicus skulle lykkes i oppstartsfasen.

 – I tillegg til finansiell støtte bidro Ferd med forretningsmessig og strategisk kompetanse, sier han, og trekker frem Johan H. Andresens personlige engasjement:

 – Han satte oss i kontakt med de rette folkene, og han omtalte oss i foredrag, på Twitter og i andre sammenhenger, sier Johansson-Kjellerød.

Fortsatt samarbeid

I dag har Unicus selskaper som Statoil, Telenor, Hafslund og Canal Digital på kundelisten. Selskapet har vokst til et bærekraftig foretak med 15 ansatte, hvorav 12 med Aspergers syndrom. Ambisjonen er å komme opp i 30 til 35 medarbeidere i løpet av kommende treårsperiode.

 – Nå står vi på egne ben, men jeg er svært glad for at vi skal videreføre samarbeidet med Ferd i en ny form. Jeg føler fortsatt at vi er en del av Ferd-familien, sier Lars Johansson-Kjellerød.

 

Les hele artikkelen i Ferdmagasinet 02–2013

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.