Trivselsleder lanserer Laerervikaren.no

Trivselsleder lanserer Laerervikaren

Hva gjør skolene når læren er syk? En av tre vikartimer i grunnskolen blir utført av vikarer uten godkjent utdanning, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

15% av fraværstimene blir ikke dekket inn i det hele tatt. Kjartan Eide og Tommy Bottenvik, som også står bak Trivselsprogrammet, lanserer nå Laerervikaren.no som skal sørge for at lærervikarer får rask tilgang til kvalitetssikret undervisningsopplegg tilpasset trinn og kompetansemål.

En undersøkelse fra Utdanningsforbundet i Vest-Agder viser at bruken av ufaglærte vikarer øker. I 2006 ble 19 % av fraværstimene dekket av vikar uten godkjent lærerutdanning. I 2013 var tallet økt til 32%.  - Vi ønsker å gjøre noe med vikarkrisen i norsk skole, sier Kjartan Eide, daglig leder av Trivselsleder og nå medgrûnder i Laerervikaren.no.

Aftenposten har tidligere skrevet om vikarbruk i norsk grunnskole: -Slår alarm om vikarbruk i skolen. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Slar-alarm-om-vikarbruk-i-skolen-7316200.html

Der ble det referert til en undersøkelse foretatt av Utdanningsforbundet, der 44 % av barneskolelærerne sa at det bare av og til, sjelden eller svært sjelden blir satt inn vikarer når de er borte. 46 % oppga at lærervikarene sjelden eller aldri er utdannet lærere. 56 % av barneskolelærerne er helt eller delvis enige i at skolen deres i hovedsak bruker vikarer uten lærerutdanning. 44 % av alle lærerne rapporterer at skolen ganske ofte eller av og til løser vikarsituasjonen ved å slå sammen klasser. Bare 54 % av lærerne er helt eller delvis enige i at det jobbes systematisk for å skaffe kvalifiserte vikarer på skolen der de jobber. I tillegg sier bare litt over halvparten at de har inntrykk av at elevene får et greit utbytte av vikartimene. - Dialogen vi har hatt med lærere, rektorer, undervisningsinspektører og lærervikarer i fase 1 har videre styrket troen på behovet for laerervikaren.no, sier Kjartan.

Kvalitetssikrede presentasjoner
Laerervikaren.no er et web-basert selvstendig verktøy hvor det legges ut temabaserte presentasjoner for de ulike trinn i grunnskolen. Presentasjonene er valgt ut fra bestemte kriterier for å sikre god kvalitet. Det betyr at både skoleledelse og vikarer kan være trygge på at vikartimene er godt forberedt. Systemet er ekstremt brukervennlig og logisk å bruke. Det som vil ta tid er å samle inn og kvalitetssikre alle de nødvendige presentasjonene slik at nettstedet blir komplett.

Fordelene med web basert lærervikartjeneste er mange. Den er enkel i bruk. Det blir også et samarbeid på tvers av skolene hvor best practice-prinsippet gjelder. Brukere av tjenesten kan gi feedback på undervisningsoppleggene fortløpende. Målet er at hver forelesning blir bedre med kontinuerlige tilbakemeldinger og gode tips av flinke brukere. Skolene får med denne abonnementstjenesten tilgang til gjennomarbeidede presentasjoner og elevene vil ikke oppleve å få hull i sin timeplanen dersom læreren blir syk.

Grunntrinn
Ferd Sosiale Entreprenører har nylig gjort endringer i måten selskaper innlemmes i FSE-porteføljen. Tidligere har det blitt inngått treårige avtaler med alle nye porteføljeselskaper. Nå har FSE innført et såkalt grunntrinn, som innebærer en avtale for ett år. Monsterbedriften er det første selskapet som har kommet inn i porteføljen gjennom denne ordningen. Lærervikaren følger nå etter.

I løpet av dette året vil vi jobbe mer intensivt enn tidligere med utviklingen av selskapet og å bli kjent med selskapet fra innsiden før det inngås en eventuell lengre avtale, sier direktør Katinka Greve Leiner i Ferd Sosiale Entreprenører.

Målet er at selskapet i løpet av dette året skal ha en tydeligere forretningsstrategi, samt styring og kontroll på økonomiske og administrative utfordringer. Det vil også bli lagt vekt på at selskapet har mulighet til å måle sosiale resultater av arbeidet de gjør.

I løpet av dette året vil vi jobbe mer intensivt med utviklingen av selskapet for å bli enda bedre kjent med ledelsen og potensialet for sosiale resultatet før det inngås en eventuell lengre avtale, sier direktør Katinka Greve Leiner i Ferd Sosiale Entreprenører.– Etter det første året med grunntrinn vil det tas en ny vurdering. Hvis vi fortsatt mener at selskapet hører hjemme i porteføljen vil vi inngå en treårig avtale med dem. Der vil vi sette nye mål og forventninger for selskapet, basert på det vi har blitt kjent med i løpet av det første året.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.