Trivselsprogrammet på 776 grunnskoler

Høsten 2012 er hele 776 grunnskoler i Norge i gang med Trivselsprogrammet. I tillegg har flere kommuner og skoler varslet sin ankomst.

Med Trivselsprogrammet legger mobbefrie trivselsledere fra 4.-10. trinn til rette for økt aktivitet i storefriminuttene.  Det er representert i alle landets fylker og i mer enn 100 kommuner. 80 av medlemsskolene er kombinert- eller ungdomsskoler.

Trivselsprogrammets mål er å:
● fremme økt og mer variert lek/aktivitet i storefriminuttene
● legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner
● redusere konflikter blant elever
● fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt

Kombinert med gode handlingsplaner eller programmer mot mobbing, er målet at Trivselsprogrammet også skal kunne bidra til å redusere mobbing og høyne trivselen. Skolene oppfordres derfor til å ha egne opplegg for å avdekke og håndtere mobbesaker.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.