Utviklingsstipend til offentlig ansatte

Hvert år vil Ferd Sosiale Entreprenører gi utviklingsstipend på til sammen 1 million kroner til offentlig ansatte som ønsker å jobbe mer med sosialt entreprenørskap.

Stipendene ble lansert på velFERDkonferansen 2010.

Ferd ønsker å bidra til å fornye og styrke velferdssamfunnet gjennom sosialt entreprenørskap. Stipendene er tenkt til personer som er fast ansatt i det offentlige, og som ønsker å utforske hvilke muligheter sosialt entreprenørskap kan gi dem og deres arbeidsplass.

- Vi tror de som jobber i offentlig sektor har gode forutsetninger for å se behovet for nye løsninger og hvordan disse kan utvikles, sier Katinka Greve Leiner, direktør i Ferd Sosiale Entreprenører. 

- Derfor vil vi gjennom våre utviklingsstipend støtte de som har et ønske om å utvikle seg og sitt arbeidsområde gjennom kunnskap om og utprøving av former for sosialt entreprenørskap inn mot eget fagområde.

Les mer om utviklingsstipendene.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.